VÄNTA INTE FÖR LÄNGE MED EN FÖRETAGSREKONSTRUKTION!

En företagsrekonstruktion är en andra chans för företag. En möjlig utväg istället för konkurs. En slags skuldsanering för företag. Vi hjälper er hela vägen med allt ifrån ansökan till plan och genomförande. Vänta inte för länge, kontakta oss redan idag!

Vi kan det här! Vi vet att det känns jobbigt och hopplöst! Men vi kan hjälpa er! Stoppa inte huvudet i sanden! Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte som är helt gratis sedan tar vi det därifrån. Vi kan hjälpa!

info@ackord.nu

10

Hur fungerar det?

En företagsrekonstruktion är en andra chans för företag med ekonomiska bekymmer. Man ansöker hos Tingsrätten och en rekonstruktör måste utses.
20

Vad kostar det?

Rekonstruktionen är självfinansierad och kostnaden är beroende av rekonstruktionens omfattning och totala storlek.
35

Passar det ditt företag?

För att genomgå en rekonstruktion bör det finnas löpande intäkter. Skuldernas storlek spelar mindre roll. Är du beredd på en förändring?

Steg för steg

01

Kontakta oss!

Kontakta oss för ett kostnadsfritt förutsättningslöst möte
02

Ansökan om rekonstruktion

Ansökan om rekonstruktion lämnas till Tingsrätten
03

Besked om rekonstruktion

Tingsrätten lämnar besked och samtliga borgenärer meddelas
04

Rekonstruktionsplan

En plan utformas som visar hur företaget skall öka sina intäkter, minska sina utgifter och överleva på sikt.
05

Ackord

Förhandling om ackord ända ner till 25% inleds och eventuellt förlängs rekonstruktionen med 3 månader i taget, max 12 månader totalt
06

Rekonstruktionen avslutas

Ett ackord har uppnåtts (avbetalningsplan) och verksamheten återgår till det normala.

BLI AV MED SKULDER


EN REKONSTRUKTION KAN VARA VÄNDPUNKTEN FÖR DITT FÖRETAG. HAR DITT FÖRETAG SKULDER SOM VÄXER ALLT MER? KOMMER DU SNART ATT HAMNA I EN SITUATION DÄR UTGIFTERNA BLIR STÖRRE ÄN INTÄKTERNA? EN FÖRETAGSREKONSTRUKTION GER DIG TIDEN ATT PLANERA FÖR EN NY LÖNSAM FRAMTID, ETT MÖJLIGT ACKORD SOM INNEBÄR ATT DU DELBETALAR EN DEL AV DE SKULDER SOM DU HAR MED DIG IN I REKONSTRUKTIONEN OCH DET FINNS EN MÖJLIGHET FÖR DINA ANSTÄLLDA FÅ LÖNEGARANTI.


GE DIG SJÄLV, DITT FÖRETAG OCH DINA ANSTÄLLDA EN NY CHANS! KONTAKTA OSS!